Prvý cezhraničný kongres žien - Severka TV

Prvý cezhraničný kongres žien

Stretli sa podnikateľky z Poľska a ŽSK
 
ŽILINA. Kongres podnikateliek usporiadala Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja. Do projektu „Podporujeme podnikanie žien cezhranične" je zapojených vyše 50 podnikateliek Slovenska a Poľska.
 
Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
 Rudolf Vitos.
23.2.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS