Prvý cezhraničný kongres žien - Severka TV

Prvý cezhraničný kongres žien

Stretli sa podnikateľky z Poľska a ŽSK
 
ŽILINA. Kongres podnikateliek usporiadala Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja. Do projektu „Podporujeme podnikanie žien cezhranične" je zapojených vyše 50 podnikateliek Slovenska a Poľska.
 
Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
 Rudolf Vitos.
23.2.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 834  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 249  > >>

.

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 175  > >>Tv Severka je členom združenia LOTOS

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 833  > >>


© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 165  > >>

© TV Severka, člen Slov Media Group.

Autorské práva vyhradené.

Stránka 1 z 55  > >>