Slováci a igelitky - Severka TV

Slováci a igelitky

Výrobcom obalov a neobalových výrobkov vzniká množstvo administratívne i finančne náročných povinností.

SLOVENSKO. Najväčšie ťažkosti malým podnikateľom spôsobuje to, že sa považujú za výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov a aj kvôli tomu, že svojmu zákazníkovi dali pri predaji tovaru sáčok alebo si vytlačili reklamný leták.

Viac vo videu z vysielania TV Severka
Vladimír Hulík.
13.1.2018, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS