Stretnutie mažoretiek Slovenska - Severka TV

Stretnutie mažoretiek Slovenska

Témou bola pohybová technika, gymnastika, práca s náčiním a choreografie na rok 2018.

SABINOV. Stretnutia v Sabinove sa zúčastnilo viac ako 80 účastníčiek z celého Slovenska , ktoré si odniesli s podujatia udelené účastnícke diplomy.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
20. 11. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS