Otvorenie externého pracoviska Centra technickej podpory na ŽU - Severka TV

Otvorenie externého pracoviska Centra technickej podpory na ŽU

Spoločný krok ŽU a ON Semiconductor Slovakia.

ŽILINA. Nové pracovisko bude zamerané na technickú podporu a výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.




Rudolf Vitos.
2. 11. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.








Tv Severka je členom združenia LOTOS