Výskum a ochrana Malej Fatry - Severka TV

Výskum a ochrana Malej Fatry

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.

GBEĽANY. Okrem zamestnancov a pracovníkov NP a CHKO sa na konferencii zúčastnili aj vedeckí pracovníci z univerzít v Banskej Bystrici, Zvolene, Brne, Olomouci a Prahe.

Viac vo videu z vysielania Tv Severka.
Rudolf Vitos.
6. 10. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS