Čo média nesmú a musia - Severka TV

Čo média nesmú a musia

Rada pre vysielanie a retransmisiu po prvý raz uskutočnila stretnutie s regionálnymi televíznymi médiami.

BRATISLAVA. Na workshope zástupcovia RVR informovali prítomných o nových povinnostiach a o volebnom zákone.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
4. 10. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS