Robotour 2017 - Severka TV

Robotour 2017

Na Robotour 2017 sa registrovalo 15 tímov, ktoré sú zložené z palety starých ale i nových tímov.


ŽILINA. Súbežne so súťažou sa v nedeľu 17.9.2017 bude v priestoroch UNIZA konať aj študentská konferencia na tému využitia umelej inteligencie v riadení
mobilných dopravných prostriedkov s názvom „PAIR´17“.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
19. 9. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS