Výmena funkcií - Severka TV

Výmena funkcií

Rotariánsky rok začína 1.júla a končí 30. júna nasledujúceho roka. Zároveň je 30. jún spojený s výmenou na poste prezidenta Rotary clubu.

ŽILINA. Súčasťou slávnostného ukončenia Rotarianskeho roka je aj oficiálna rozlúčka so zahraničnými študentami po ročnom pobyte na Slovensku, ktoré sa pravidelne uskutočňuje
v rámci mládežníckych výmien.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
1. 7. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS