Bilancovanie roka 2016 - Severka TV

Bilancovanie roka 2016

Na 24. Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja Krajská OOCR bilancovala rok 2016.

ŽILINA. Podľa Správy KOOCR rozpočet organizácie za rok 2016 tvoria členské príspevky od Oblastných organizácií cestovného ruchu, výška vybratej dane za ubytovanie u členských obcí,
členský príspevok VÚC a Štátna dotácia.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
3. 5. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS