Ekologicky zameraný sviatok - Severka TV

Ekologicky zameraný sviatok

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla.

SLOVENSKO. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
21. 4. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS