Hodina Zeme - Severka TV

Hodina Zeme

Do Hodiny Zeme sa môže zapojiť každý, či už obec, firma, občianske združenie a v neposlednom rade i každý z nás, teda aj jednotlivci.

SLOVENSKO. Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien.

Viac vo videu z vysielania TV Severka
Miroslava Sklenárová.
22. 3. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS