Čitatelia v mesiaci marec - Severka TV

Čitatelia v mesiaci marec

Skutočne čítame dostatočne knihy a časopisy?

SLOVENSKO. K čítaniu kníh musíme viesť deti už v útlom veku. Ako ich vychováme, tak sa to na ich sčítanosti podpíše.
Miroslava Sklenárová.
10. 3. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS