Nový semester v modernejších priestoroch - Severka TV

Nový semester v modernejších priestoroch

Žilinská univerzita v Žiline odovzdala do užívania zrekonštruovanú budovu Univerzitnej knižnice a budovu AS s učebňami a aulami.

ŽILINA. Postupná modernizácia a rekonštrukcia budov sú okrem úspor energií a financií dôležitými krokmi pre zvyšovanie kvality a atraktivity prostredia
pre prácu a štúdium na Žilinskej univerzite.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
17. 2. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS