Deň otvorených dverí FRI - Severka TV

Deň otvorených dverí FRI

Fakulta riadenia a informatiky (FRI) Žilinskej univerzity v Žiline pripravila 10.2.2017 pre záujemcov z celého Slovenska Deň otvorených dverí.

ŽILINA. Osobitosť fakulty spočíva predovšetkým v kombinácii študijných programov, ktoré na jednom mieste ponúkajú špičkové vzdelanie v odbore informatiky, počítačového inžinierstva
a manažmentu.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
10. 2. 2017, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS