Zavedenie metódy Clil do praxe - Severka TV

Zavedenie metódy Clil do praxe

Séria úspešných metodických workshopov pokračovala v Žiline.

ŽILINA. Prezentéri praktických workshopov prítomných pedagógov oboznamovali s vyučovaním cudzích jazykov modernejšími metódami spojenými s vyučovaním praktických predmetov v cudzom jazyku.


Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Rudolf Vitos.
30. 11. 2016, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS