Vzdelávanie pre budúcnosť - Severka TV

Vzdelávanie pre budúcnosť

Na podujatí Microsoft Roadshow - Vzdelávanie pre budúcnosť sa na pôde žilinskej univerzity v Žiline stretli inovatívni učitelia regiónu severného Slovenska.

ŽILINA. Cieľom podujatia bolo nielen oboznámiť pedagógov s prínosom nových technológií a spôsobom ich uvádzania do učebného procesu, ale aj upozorniť na možné nástrahy a riziká.

Viac vo videu z vysielania TV Severka.
Miroslava Sklenárová.
6. 10. 2016, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS