Zachytil, čo videl a cítil - Severka TV

Zachytil, čo videl a cítil

Zaujať by vás mohla aj výstava Karola Kállaya Súvislosti.Zuzana Gadušová.
7. 9. 2015, © TV Severka, člen Slov Media Group. Autorské práva vyhradené.


Tv Severka je členom združenia LOTOS